You are here:: Programi Kickboxing
 
 

E-mail

o_skoli_opcenitoPrimarni cilj škole kickboxinga zainteresirati djecu i mladež da kroz stru?no-odgojni rad pravilno usmjeri iste na postizanje najviših mogu?ih sportskih dosega na svakom razvojnom stupnju dugoro?ne sportske karizme vode?i ra?una o njihovim interesima, mogu?nostima i psihofizi?kim predispozicijama. Zada?a ove škole je da nastoji ostvariti željene efekte kontinuiranim trenažnim procesima za budu?i razvoj polaznika koji garantiraju postizanje visokih športskih rezultata. Izme?u više zada?a izdvojiti ?emo najvažnije elemente športske škole kick boxinga

-       formirati i usavršiti sposobnosti i znanja za izvo?enje tipi?nih kreativnih struktura

-       formirati i usavršiti specifi?ne sposobnosti i znanja za izvo?enje tipi?nih struktura koje tvore taktiku kickboxinga

-       razviti kondicijsku pripremljenost sportaša

-       podizati razinu kogitivnih sposobnosti

-       poboljšati sportaše zdrastveni status

-       razviti pozitivne osobine, u?vrstiti u skladu sa karakterom sportaša

-        treningom i natjecanjem utjecati na odgoj

Svi polaznici škole prolaze kroz jedinstveni program sa razli?itim optere?enjem za vrijeme trenažnog procesa ovisno o spolu, dobi i motori?kim sposobnostima. Razvrstani su po službenim kategorijama uskla?enim s WAKO-m:

-       mla?i kadeti 10-13 godina

-       stariji kadeti 12-15 godina

 
 
 
 
 
 
  • Oglasi - KBK Mornar

 
 

KBK-Mornar novi ?lanci