You are here:: Prehrana Op?enito Povezanost prehrane i zdravlja
 
 

Povezanost prehrane i zdravlja

E-mail

"Sve što putem prehrane unosimo u naš organizam gradi nas i mijenja, a o tome što smo unijeli ovisi naša snaga, naše zdravlje i naš život."

hipokratHipokrat je ro?en oko 460.g. pr. Krista u gradu Kosu na istoimenom otoku na jugozapadu Male Azije. U medicinu ga je uveo otac Heraklit, a o filozofiji je u?io od Demokrita. Znanstvena medicina po?ela se razvijati u 5.st.pr.Kr., a Hipokrat ju je u svojim djelima uzdigao na razinu koja je zasjenila sve napravljeno prije toga, a i nastojanja medicinske struke još mnoga stolje?a nakon njega.

Hipokratova veli?ina nije u koli?ini djela koja je o medicini napisao, a opisao je sve djelove medicine. Niti u sistematizaciji cijele medicine koju je tako?er on napravio. Hipokratova je veli?ina u na?inu na koji je prilazio svom zadatku. U temeljitosti, opreznosti i objektivnosti u donošenju zaklju?aka kod donošenja dijagnoza; u odbijanju svake hipoteze kod tuma?enja uzroka bolesti; u sigurnosti pri izboru lijekova te nastojanju stvaranja eti?kih temelja lije?ni?ke struke.

Hipokrat bolest vidi kao prirodnu pojavu kojoj uzrok kao takvoj leži isklju?ivo u prirodnim uzrocima. Takvi uzroci mogu biti klimatski faktori, loša prehrana, nezdrava voda, hladno?a...

hipokratIIHipokratu pripada i velika zasluga što se u lije?enje opet uvelo prirodne lijekove kakvima su se ljudi služili prije empirijeske medicine. Vjerovao je u ljekovitu snagu prirode i u provo?enju terapije poticao je prirodu u uspostavljanju zdravog stanja u organizmu.

Prvi je kodificirao eti?ke principe kojima se lije?nici moraju rukovoditi u svom radu, postupanju s bolesnikom, uklju?uju?i i na?in razgovora i odijevanja. Ti eti?ki principi formulirani su u Hipokratovoj zakletvi kojom se još uvijek zaklinju svi lije?nici. S punim pravom još i danas Hipokrat se naziva Ocem medicine.

E-mail


UGLJIKOHIDRATI (ŠE?ERI) - KALORIJE - VAŠ IZBOR
ZELENA LISTA - JEDITE ŠTO ?EŠ?E
ŽUTA LISTA - JEDITE POVREMENO
Namirnica
Porcija
Kalorije
Namirnica
Porcija
Kalorije
Ve?ina povr?a - kuhano
2,5 dl
40-60
Sok od jabuke
2,5 dl
150
Jabuka
srednja
80-100
Sok od grejpfruta
2,5 dl
50
Banana
srednja
90
Sok od ananasa
2,5 dl
140-150
Trešnje
15 kom.
85
Sok od brusnica, borovnica
2,5 dl
130-150
Grejpfrut
srednji
80
Kruška
srednja
100
Kiwi
1 veliki
50-60
Grož?e
250 g
100-120
Mango
srednji
160
Le?a
125 g
120
Naran?a
1 velika
85
Grašak
2,5 dl
140-150
Breskva
1 velika
60-70
Grah - kuhani
250 g
240-300
Šljiva
4 srednje
120
Je?am, krupa - kuhano
2,5 dl
200
Jagode
125 g
40-50
Zobena kaša
2,5 dl
130
Sok od paradajza
2,5 dl
40-50
Sojina zrna - kuhana
1,25 dl
150-160
Marelice
3 velike
75-90
Zobena kaša
2,5 dl
130
Sok od naran?e - iscije?eni
2,5 dl
100-120
Integralni kruh
1 kriška
80-100
Ananas
125 g
75Lubenica
250 g
50Bu?a
250 g
70-80Gris - pšeni?na krupica
2,5 dl
110-140CRVENA LISTA - JEDITE ŠTO MANJE
CRVENA LISTA - JEDITE ŠTO MANJE
Namirnica
Porcija
Kalorije
Namirnica
Porcija
Kalorije
Sladoled
250 g
300-400
Chips
60 g
300-350
Dijetalni sladoled - light
250 g
250-300
Croissant
1 srednji
270-300
Kiki riki
125 g
400-500
Pommes frites
1 porcija
500
Kokice
125 g
120-150
Pizza
1 velika
1200
Krispi
60 g
300-350
Big Mac
250 g
1200-1300
Punomasno mlijeko
2,5 dl
150-160
Grož?ice, cvebe
125 g
270-300
Puding
2,5 dl
200-270
Bijeli kruh
1 kriška
150-180
Vo?ni jogurt
2,5 dl
200-250
Majoneza
20 g
140-160
Prženi krumpir
1 srednji
250
Masno meso (svinjetina)
100 g
210-220
Sme?a riža
125 g
120
Bijela riža
125 g
150
AĹľurirano Nedjelja, 23 Svibanj 2010 21:44
 
 
 
 
 
 
  • Oglasi - KBK Mornar

 
 

KBK-Mornar novi ?lanci