E-mail

logo

Na našoj klubskoj stranici imali ste priliku vidjeti da pružamo mogu?nost treniranja Karate-a ( škola, rekreativci, natjecatelji), Kickboxinga ( škola , rekreativci i natjecatelji), Tajlandskog boksa, Boksa ( škola, rekreativci i natjecatelji),  jedino što je nedostajalo da se ujedine sve vještine.

Dogovorena je sjednica na kojoj su prisustovali; Vedran Bošnjak (trener boksa), Dario Juriši? ( trener Kickboxinga) i Matijas Bari? ( borac u slobodnoj borbi), te je osnovan klub slobodne borbe Valetudo Split

Glavni ciljevi kluba su:

-     poticanje, razvijanje i unapre?enje slobodne borbe;

-     okupljanje gra?ana koji se žele baviti vještinom slobodne borbe;

-  provo?enje obuke ?lanova;

-     sudjelovanje u natjecanju slobodne borbe;

-     poticanje stru?nog usavršavanja ?lanova, trenera i drugih osoba od zna?aja za djelovanje kluba;

Kontakti:

Dario Juriši?        0915401195

Vedran Bošnjak   0915367426

Matijas Bari?       0919492149

 

 
 
 
 
 
 
  • Oglasi - KBK Mornar

 
 

KBK-Mornar novi ?lanci