You are here:: Programi Ultimate fight Op?enito Upoznavanje sa slobodnom borbom
 
 

Upoznavanje sa slobodnom borbom

E-mail

Mješovite borila?ke vještine (engl. Mixed Martial Arts (MMA)), poznatiji i kao ultimate-fight, slobodna borba, Vale Tudo (portugalska rije?, zna?i sve vrijedi) i free-fight je borila?ki sport u kojem se za pobjedu nad protivnikom koristi kombinacija velike ve?ine borila?kih disciplina.

Tri najve?e organizacije su:

Borba

Razlikuju se tri faze u kojima se borba može odvijati:

  • borba na nogama
  • klin?
  • borba u parteru

Svaka borba i runda po?inju na nogama, te se u takvoj borbi naj?eš?e koriste tehnike boksa, kickboksa te tajlandskog boksa.Ako se borba na nogama pretvori u borbu u klin?u naj?eš?e se koriste tehnike iz boksa i tajlandskog boksa za zadavanje udaraca.Želi li borac prije?i u borbu u parteru naj?eš?e koristi tehnike hrvanja, samba i juda. Iste tehnike borci koriste i u klin?u, kada postoji neudara?ka mogu?nost dovršenja borbe, odnosno završetak borbe zahvatom.Kada borba prije?e u parter, najviše se koriste tehnike brazilskog jiu jitsua, te hrvanja, samba i juda.Mogu?i završetci borbe su prekidom ili bodovno.Prekid borbe uzrokuju: nokaut, tehni?ki nokaut, odnosno protivnikova predaja nakon što je na njemu izvršena primjena poluge, gušenja, ili nekog od drugih hrva?kih ili džudaških zahvata koji prisiljavaju protivnika na odustajanje odnosno predaju.Prekid može proglasiti i sudac, ocijeni li da hrva?ki ili judaški zahvat (poluga, gušenje) predugo traje, odnosno prijeti ozbiljna ugroza zdravlja i života protivniku.Tako?er, protivnik može predati borbu neglede zahva?enosti u polugu ili gušenje - može procijeniti da je iscrpljen, da se ne osje?a dobro i ne može nastaviti borbu, jer procjenjuje da bi nastavkom borbe ozbiljno doveo u opasnost svoje zdravlje i/ili život.Postoji i mogu?nost da protivnikov kut preda borbu, procijeni li da se borac precjenjuje u mogu?nost izdržavanja borbe, a da mu pritom prijeti ozbiljno ozlje?ivanje (jer situacija još nije takva da sudac mora proglasiti prekid).Bodovni završetak je odlukom sudaca (jednoglasna ili podijeljena) ako borba ne završi prije kraja. Tada, se gleda, pored uspješno zadanih udaraca i izvršenih bacanja, i upu?ene udarce (neglede uspješnosti), odnosno pokušaje bacanja, gušenja i poluga, odnosno aktivnost u borbi.Borba može završiti u statusu "nije održana" (no contest). Naj?eš?i je to slu?aj kada do?e do nenamjernog ozlje?ivanja protivnika. ?est je to slu?aj kada protivnik primi nehoti?ni udarac u genitalije, a ta vrsta okon?anja borbe se doga?a i kod pojedinih ozljeda glave (Cikati? u jednoj od svojih prvih borba u ovom športu), arkade (Emilianenko protiv Minotaura na Grand Prixu) i sli?no.

 

Pravila

Pravila mješovitih borila?kih vještina se razlikuju od organizacije do organizacije i to je najve?a prepreka da taj sport postane me?unarodno priznat.

PRIDE FC pravila

PRIDEova pravila ne dopuštaju udarce laktovima u glavu, udarce u zatiljak i udarce u "osjetljivu zonu". Prva runda traje 10 minuta, a ostale 5 minuta s pauzama od po 2 minute.

UFC pravila

UFC-ova pravila se razlikuju od PRIDEovih po tome što su udarci laktovima dopušteni, ali udarci nogom u glavu dok je protivnik na podu nisu dopušteni. Runde traju po 5 minuta s pauzama od 1 minute izme?u rundi.

Vanjske poveznice

 
 
 
 
 
 
  • Oglasi - KBK Mornar

 
 

KBK-Mornar novi ?lanci