You are here:: Programi Muay thai Seminar tajlandskog boksa
 
 

Seminar tajlandskog boksa

E-mail

Split, 03.- 04.05.2010.g.

U dvorani za Tajlandski boks ŠC Gradski stadion Poljud održan je seminar za trenere i suce Tajlandskog boksa. Organizator seminara je Hrvatski savez Tajlandskog boksa, dopresjednik Stipan Juriši? i direktor Petar Miji?.

Seminar je me?unarodnog karaktera s predava?ima: prof.dr. Saeng Sawang Phoswart s Tajlanda, internacionalni sudac Branko Grimši? iz Njema?ke i naš najbolji natjecatelj svih vremena prof. Brabnko Cikati?.

Seminaru je nazo?ilo 26 polaznika iz 13 klubova, a predavanje je trajalo 2 dana (03.-04.05.2010.g.)

Ovo je zna?ajan iskorak u podizanju razine obu?enosti trenera i sudaca, a idu?i korak je dovo?enje stru?njaka s Tajlanda na duže vrijeme.

 

seminar

 
 
 
 
 
 
  • Oglasi - KBK Mornar

 
 

KBK-Mornar novi ?lanci