You are here:: Programi Karate
 
 

E-mail
karlo_1- Djevoj?ice i dje?aci od 5 - 15 god.

- Podijeljeni po uzrasnim kategorijama.

-  U malim grupama.

-  Škola traje minimalno 4 godine.

- Nakon školovanja karataš ovladava svim osnovnim tehnikama karatea. Njegove psiho - fizi?ke sposobnosti garantiraju takav stupanj karlo_2izgra?enosti, gdje su ovladane osnove taktike karate borbe, da ste?eno znanje može upotrijebiti u sportskoj borbi.

- Redovnim  ?etverogodišnjim treningom i natjecanjima razli?itog karaktera po?etnik prerasta u majstora karate sporta. Daljnje usavršavanje vrši se po posebnom planu, koji je strogo prilago?en svakom pojedincu radi postizanja vrhunskih sportskih rezultata.

- Sukladno svom zalaganju i upornom radu, svaki ?lan škole polaže za pojas i dobiva diplomu sa potpisom japanskog majstora.

 

AĹľurirano Nedjelja, 23 Svibanj 2010 22:15

E-mail
karlo_1- Djevoj?ice i dje?aci od 5 - 15 god.

- Podijeljeni po uzrasnim kategorijama.

-  U malim grupama.

-  Škola traje minimalno 4 godine.

- Nakon školovanja karatista ovladava svim osnovnim tehnikama karatea. Njegove psiho - fizi?ke sposobnosti garantiraju takav stupanj karlo_2izgra?enosti, gdje su ovladane osnove taktike karate borbe, da ste?eno znanje može upotrijebiti u sportskoj borbi.

- Redovnim  ?etverogodišnjim treningom i natjecanjima razli?itog karaktera po?etnik prerasta u majstora karate sporta. Daljnje usavršavanje vrši se po posebnom planu, koji je strogo prilago?en svakom pojedincu radi postizanja vrhunskih sportskih rezultata.

- Sukladno svom zalaganju i upornom radu, svaki ?lan škole polaže za pojas i dobiva diplomu sa potpisom japanskog majstora.

 

AĹľurirano Srijeda, 19 Svibanj 2010 14:47
 
 
 
 
 
 
  • Oglasi - KBK Mornar

 
 

KBK-Mornar novi ?lanci