You are here:: Programi Karate Rekreativci Karate rekreacija
 
 

Karate rekreacija

E-mail

Interes za bavljenjem karatea u našoj sredini je jako velik. Smisao i pokretanje ovakvog na?ina rekreativnog bavljenja tim borila?kim sportom proizlazi zbog brojnih upita roditelja ?lanova našeg kluba. Provo?enjem ovakvog na?ina tjelesne aktivnosti nudi se mogu?nost aktivnog vježbanja karatea širokoj populaciji, s posebnim naglaskom na radu op?e fizi?kog i psihi?kog stanja svakog pojedinca.

U cilju nam je dok dijete poha?a školu karate da cijela obitelj( uz djecu mame, tate, bake, djedovi, tete, ?ak i susjedi)  se rekreira i unapre?uje svoje zdravlje.

- Postoje posebne pogodnosti za roditelje koji se odlu?e  baviti ovakvom vrstom rekreacije dok njihova djeca poha?aju  školu karatea ili natjecateljsku grupu.

- Treninzi za rekreativce se odvijaju svakodnevno pri ?emu osoba ima pravo izbora kojim danima dolaziti na treninge.

- Važno je za istaknuti da je rekreativnim grupama u sklopu ?lanarine uklju?eno neograni?eno korištenje saune i teretane.

Kontakt:   Dario Juriši? 091 540 1195

                 Nikola Ruši? 091 501 0779

 
 
 
 
 
 
  • Oglasi - KBK Mornar

 
 

KBK-Mornar novi ?lanci