You are here:: Programi Karate Karate
 
 

Karate

E-mail

Karate je borila?ka vještina koja koristi sve dijelove tijela u svrhu samoobrane. Postojbina karatea je otok Okinawa koji se nalazi južno od Japana u oto?ju Ryu Kyu.

 

Povijest karatea

Smatra se da po?eci borila?kih vještina po?inju s indijskim kraljevi?em Bodhidharmom koji je šire?i budizam došao iz Indije u Kinu, to?nije u hram koji se zvao Shaolin i tamo meditirao. Vidjevši kako su budisti?ki sve?enici lošeg zdravlja smislio je odre?ene vježbe za o?uvanje zdravlja i taj sustav nazvao «18 na?ina lo-hama». Me?u tim vježbama su bile vježbe meditacije koje je nazvao «devetogodišnje gledanje zida» i vježbe samoobrane. Nakon što je hram Shaolin uništen sve?enici koji su preživjeli su se raširili po Kini i tamo podu?avali borila?ke vještine. Tako su nastali razni stilovi. U to vrijeme na Okinawi kojom je vladao shogun Hanoshi iz dinastije Sho bilo je zabranjeno svako posjedovanje oružja osim osoba u neposrednoj vladarevoj službi. Pošto je Shangai dva puta bliži od Nare i Kyota, tadašnjih prijestolnica Japana, ljudi s Okinawe su odlazili u Kinu i tamo trenirali borila?ke vještine. Povratkom na Okinawu prenosili su svoje znanje na druge i tako je nastala vještina borbe koja se zvala Te što na japansko zna?i ruka. Vremenom se formiraju Te iz Nahe (Naha-te), Te iz Shurija (Shuri-te) i manje popularan Te iz Tomare(Tomari-te).

Naha-te: defanzivnog je karaktera, kružnih kretnji s tehnikama hvatova i bacanja i podje?a na kineske stilove borila?kih vještina.Shuri-te: Ofenzivnog je karaktera, pravocrtnih je pokreta i direktnih tehnika, uklju?ivao je borenje s nunchakom (mlat za žito), tonfa (ru?ica za okretanje mlinskog kamena) i kama (vrsta srpa).

Tomari-te: Uzima elemente oba prijašnja stila borenja.

Karate biva otkriven kada je jedan nepoznati vojni lije?nik primjetio da su vojnici s Okinawe izuzetno fizi?ki spremni, i kada se raspitao saznao je da oni treniraju borila?ku vještinu zvanu Te. To se pro?ulo i do japanskog cara i on je pozvao okinavljanske majstore da je javno prikažu. Za demonstraciju je odre?en okinavljanin Gichin Funakoshi. On je cijeli svoj život posvetio popularizaciji karate vještine i prozvan je ocem modernog karatea. 1930. godine on je promjenio naziv vještene iz Te u Karate što na japanskom zna?i prazna ruka ili borba bez oružja. Nakon toga karate se proširio po ?itavom svijetu.

Najrašireniji stilovi karatea su:

Moderni karate

Moderni karate se obi?no dijeli na tri dijela:

Kod osnovne tehnike u?e se pojedina?ni udarci, blokovi, stavovi itd. Kate su poseban skup to?no odre?enih pokreta (udaraca, stavova i blokova) koji se izvode, a pokazuju borbu sa zamišljenim protivnikom (jednim ili više). Borba može biti slobodna ili dogovorena (dogovori se koji ?e se izvesti udarac, i kojim blokom se blokira taj udarac). U vježbanju se mogu primjenjivati odre?ena oprema kao naprimjer makiwara, vre?a za udaranje, fokuseri, utezi itd.iako karate doslovno ozna?ava praznu ruku neki stilovi u?e i borbu oružjem (kobudo)kao što su kama, nun?ake,bo, itd.

 

Tradicionalne ideje

Tri napada

 • Sen sen no sen - napasti prvi
 • Go no sen - kontra na napad (presretanje)
 • Tai no sen - napasti istodobno

Kumite prioriteti

 • Ichi gan - prvo, o?i (svjesnost)
 • Ni soku - drugo, rad nogu (sposobnost i osnova)
 • San tan - tre?e, duh (želja za borbom)
 • Shi riki - ?etvrto, snaga (uvježbanost tijela)

Tri duha

 • Fukutsu no seishin - nikad se ne predaj
 • Kanto no seishin - dobar borbeni duh
 • Hissho no seishin - pobjedni?ki duh

?etiri boljke

 • Strah
 • Iznena?enje
 • Dvojba
 • Zbunjenost

Tri svijesti

 • Mushin - besvjesnost (nema potrebe za razmišljanjem)
 • Fudoshin - nepokretan um (bez utjecaja izvana)
 • Heijushin - uobi?ajeni um (uvijek spreman)

Druge ideje

 • Seme - pritisak na protivnika
 • Zanshin - svjesnost sebe i okoline
 • Ki - op?a životna energija
 • Do - put
 • Embusen - položaj protivnika
 • Seichusen - središnja linija protivnika ili sebe

 

 
 
 
 
 
 
 • Oglasi - KBK Mornar

 
 

KBK-Mornar novi ?lanci