You are here:: Programi Boks Rekreativci
 
 

Rekreativci

Boks kao sredstvo rekreacije

E-mail

Izuzetno popularan  u modernom na?inu života u kojemu su fizi?ke aktivnosti svedene na minimum. Boks je dosta kompleksan sport, izgra?uje cijelo tijelo i dovodi u ravnotežu fizi?ke i mentalne sposobnosti pojedinca. Pospješuje rad krvožilnog i dišnog sustava, poti?e rast miši?ne mase i na taj na?in vrši prevenciju od bolesti i ozljeda. Velike prednosti boksa su u tome  što ne zahtjeva mnogo prostora, pogodan je za sve uzraste i dostupan širokim masama.

U centru smo organizirali grupu koja se želi rekreativno baviti boksom bez obzira na godine i spol.

Kontakt,

Vedran ?ipalo 0915293846

 
 
 
 
 
 
  • Oglasi - KBK Mornar

 
 

KBK-Mornar novi ?lanci