You are here:: Programi Boks Op?enito o boksu
 
 

Op?enito o boksu

E-mail

Boks je borila?ki sport u kojem se protivnici sli?ne tjelesne težine udaraju šakama na kojima su podstavljene rukavice. Borba se odvija u ogra?enom kvadratnom ringu borbe. Cilj borbe je protivniku uputiti što više udaraca u dijelove tijela iznad pojasa (glava, torzo) te pri tome izbje?i protivnikove udarce. Pobijediti se može i nokautom (oznaka KO, od engleskog izraza knock-out), tj. kada  protivnik nakon suda?kog odbrojavanja do 10 nije u stanju nastaviti borbu.

BOKS- PLEMENITA VJEŠTINA?

Zbog ?injenice da u boksu nije dozvoljeno protivnika udarati dok je na podu, te da postoje stroga pravila u koji dio tijela i na koji na?in se smije udarati protivnika, boks je dobio naziv 'plemenita vještina'. I povijest potvr?uje da je boks plemenita vještina, jer bi na bojnom polju dva najja?a borca zara?enih strana odmjerili snage. Pobijedila bi ona vojska ?iji je predstavnik bio bolji i tako bi se sa?uvali mnogi životi od pogibije.

Amaterski boks

boks_1_opcenitoAmaterski boks se ?esto naziva i olimpijskim boksom, zbog ?injenice da se pravila te verzije boksa koriste i na Olimpijskim igrama. Boksa?i obavezno nose kacige, te dresove (majice). Rukavice su u amaterskom boksu ozna?ene bijelom trakom na prednjoj strani, a boduju se samo udarci tim dijelom rukavice.Gotovo svi boksa?i po?inju svoju karijeru u amaterskom boksu, te tek nakon dokazivanja u toj kategoriji prelaze u profesionalce.

 

Profesionalni boks

boks_2_opcenitoProfesionalni boks se smatra najvišim stupnjem boksa?kog razvoja jednog boksa?a, te se op?enito prvaci u profesionalnom boksu smatraju i najboljim boksa?ima uop?e. Glavni cilj svakog profesionalnog boksa?a je kroz niz borbi s ugovorenim protivnicima ostvariti što bolju poziciju na rang listi federacije za koju se natje?e, ste?i tzv. status izaziva?a koji mu onda omogu?ava borbu s aktualnim prvakom u toj federaciji. Pobjedom nad prvakom izaziva? stje?e status prvaka, naj?eš?e simboliziran zlatnim pojasom te federacije. Poraz u borbi za prvaka naj?eš?e zna?i i gubitak mjesta na rang listi, i gubitak šanse za borbu za naslov, barem dok se boksa? ponovno ne dokaže kroz druge me?eve.

Veliki je broj boksa?a koji su ostali upam?eni po svojim borbama, iako se karizmom kao najve?i me?u njima ?esto isti?e teškaš Muhammad Ali. Mnogi ?e ljubitelji boksa me?utim svoje glasove dati npr. teškašima Joe Frazieru, Mike Tysonu, Lenox Lewisu ili možda boksa?ima u lakšim kategorijama kao što su bili Sugar Ray Leonard ili Oscar de la Hoya.

 

 

 
 
 
 
 
 
  • Oglasi - KBK Mornar

 
 

KBK-Mornar novi ?lanci