Formirana rekreativna grupa kickboxinga  samo za žene. Kontakt mob. 0915401195 (gosp. Dario Juriši?)

 
Upisi kandidata na treninge  kickboxinga, karatea i tajlandskog boksa vrše se tijekom cijele godine bez obzira na godine, spol i dosadašnje iskustvo u borila?kim sportovima. Kontakt mob. 0915401195 (gosp. Dario Juriši?)
 
 
 
 
You are here:: Programi
 
 

Op?enito

Programi KBK Mornar

E-mail

logoPoštovani posjetitelji,

Ovim ?lankom bismo vas željeli samo ukratko informirati o radu KBK Mornar. Naime, KBK Mornar organizirao je svoj rad kroz ?etiri razli?ite borila?ke vještine i to karate, kickboxing, boks i muay thai. Detaljnije o ovim pojedina?nim aktivnostima može prona?i unutar svakog pojedina?nog izbornika u Programima. Bitno je naglasiti da je rad organiziran u svim borila?kim sportovima za sve uzraste (neovisno o dobi kandidata) u kategorijama rekreacije i natjecatelja. Odabir na?ina treniranja i rada, kao i pristupa terninzima isklju?ivo ovisi o samim kandidatima. Kandidatima u razli?itim sekcijama stoje na rasopolaganju naši vrhunski terneri (ve? dokazani i priznati borci) kao i cjelokupna oprema kluba, a sve u cilju postizanja što kvalitetnijih rezultata kod svakog pojedinca. Molimo Vas da nam se obratite za bilo kakve informacije o svim ponu?enim programima.

Srda?an pozdrav

AĹľurirano Nedjelja, 16 Svibanj 2010 19:31
 
 
 
 
 
 
  • Oglasi - KBK Mornar

 
 

KBK-Mornar novi ?lanci