You are here:: Prehrana Op?enito
 
 

Odnos prehrane i zdravlja

E-mail

secerNaša sklonost slatkom okusu razvija se i prije našeg ro?enja, još u maternici, dok kroz posteljicu uzimamo še?er iz hrane naše majke. Zatim še?er dobivamo iz maj?inog mlijeka ili mlijeka iz bo?ice. Nakon toga nam se še?er nudi u ve?ini dje?je hrane, a slatkiš je uvijek prikladna nagrada ili sredstvo „podmi?ivanja“ u obliku ?okolade, bombona ili kola?a. Do pete godine našeg života sklonost slatkome uhvatila je ?vrste korijene!

Ako slatku hranu uzimamo u prirodnom obliku i malim koli?inama ona je odli?na jer podiže energiju, pruža hranjive tvari i utje?e na dobro raspoloženje. Ali, prevelike koli?ine rafiniranog še?era kakav se nalazi u kola?ima, ?okoladi ili keksima, uz dodatak velikih koli?ina še?era koji unosimo kroz ugljikohidrate, mogu za posljedicu imati pove?anje tjelesne težine, neuravnotežen rast i pad koli?ine še?era u krvi, te sve ?eš?e posjete lije?niku!

14. studenoga, Svjetski dan še?erne bolesti, proglašen je i Danom Ujedinjenih naroda. To je prvi puta da je jedna nezarazna bolest prepoznata kao ozbiljna prijetnja svjetskom zdravlju i u jednakoj mjeri ozbiljna kao i epidemije zaraznih bolesti poput HIV-a ili tuberkuloze!

Uspješna kontrola napadaja želje za slatkim zahtjeva kontrolu i promišljenost. Što možete u?initi? Nemojte osje?ati krivnju svaki put kada osjetite želju za slatkim – sjetite se da je te želja nastala prije nego ste imali priliku birati! Priznajte si da volite slatko, ali slatko ne voli Vas! Še?er koji je stvorio ?ovjek su „prazne kalorije“ o kojima bi trebali razmišljati kao o dodatnim centimetrima na vašem tijelu, jer upravo to i jedete. Promijenite svoje prehrambene navike tako da svaki manje vrijedan obrok zasi?en rafiniranim še?erom zamijenite prirodnim, hranjivim slatkim namirnicama.

U kontroli želje za slatkim i kao pomo? pri problemima koje še?er uzrokuje preporu?amo Thermojetics yellow!

 
 
 
 
 
 
  • Oglasi - KBK Mornar

 
 

KBK-Mornar novi ?lanci