You are here:: Prehrana Op?enito Stani?na prehrana Stani?na prehrana - Inteligentna prehrana
 
 

Stani?na prehrana - Inteligentna prehrana

E-mail
stanicna_prehranaZanimljivo je da mnogi ljudi jedu obilno, dobivaju na težini, a ipak su umorni i bolesni. Drugi, pak, jedu malo, a imaju prekomjernu tjelesnu težinu. To je zato jer njihov organizam nije potpuno zdrav.

Stani?na prehrana pouzdano osigurava stanicama našeg organizma sve potrebne mikro i makronutrijente. To je, zapravo, znanstvena tehnologija prehrane koja dovodi hranjive tvari do svake stanice našeg organizma.

Koriste?i stani?nu prehranu Vi ?e te:

 • Revitalizirati svoj organizam
 • Posti?i i održati idealnu tjelesnu težinu
 • Zadobiti novu vitalnost te ljepši izgled

Danas znamo da je 70% bolesti uzrokovano lošom i nedostatnom prehranom. Terapije dijetama i lijekovima su neprirodne. Jedina pravilna, prirodna i zdrava terapija je pravilna ishrana stanica organizma. Organizam prirodno i sam zna kako se izlije?iti, damo li mu dobra “sredstva”.

stanicna_prehrana2Stani?na prehrana jednostavno zna?i prehrambeni program koji je na?injen tako da stanice našeg tijela, najmanje žive jedinice, budu nahranjene na najpotpuniji mogu?i na?in. To dopušta stanicama da rastu, da se obnavljaju i obavljaju svoje funkcije s najve?om mogu?om u?inkovitoš?u. Jedan od najvažnijih vidova programa stani?ne prehrane je taj da osigura našem tijelu potpunu apsorpciju svih hranjivih sastojaka iz hrane koje unosimo. Rezultat je da se osje?amo i izgledamo bolje, da smo u stanju sprije?iti i uspješnije se boriti protiv bolesti i kontrolirati težinu, ako je potrebno.

Živjeti zdravo više je od dobrog zdravlja! To je i stanje duha, osje?aj koji utje?e na svaki aspekt našeg života. Koliko ?esto vam nedostaje energije na kraju radnog dana za kvalitetne trenutke s obitelji? Za zabavu i kvalitetno druženje s prijateljima? Živjeti zdravo zna?i posti?i ravnotežu, bilo da radite ili se zabavljate, zna?i biti psihi?ki i fizi?ki u najboljoj mogu?oj formi!

Moderno vrijeme name?e nam odre?eni na?in života - tempo je brži nego ikad prije, stres i zaga?iva?i su naša svakodnevica, slobodnog vremena koje možemo posvetiti sebi je sve manje, a jesti zdravo postaje sve ve?i izazov. Rezultat takvog na?ina života sve više dolazi do izražaja: sve više ljudi žali se na umor i posljedice stresa, a prekomjerna tjelesna težina i zdravstvene smetnje koje nastaju kao njena posljedica postaju vode?i problem današnjeg modernog svijeta.

U današnje vrijeme zdravo jesti stvar je razumnog izbora. Želite li se osje?ati bolje i izgledati ljepše, želite li biti u najboljoj mogu?oj formi, obratite se onima koji znaju kako.

Svakih 90 dana obnavljaju se stanice krvi, svakih 12 mjeseci stanice tkiva, a svakih 7 godina stanice kostiju. Bitno je ?ime se hranimo jer imamo mogu?nost svakih 7 godina biti NOVI!

rightArrowKoncept inteligentne prehrane

koncept_inteligentne_prehrane

Koncept inteligentne prehrane je jedinstveni program Herbalifea! Temelj ?ine tri osnovna proizvoda: Formula 1 nadomjestak obroka za kontrolu težine i pravilnu prehranu, Formula 2 Multivitaminski kompleks, te Fibre and Herb Tablets, odnosno vlakna. Svi oni pomažu u održavanju dobrostanja kada se koriste uz uravnoteženu prehranu i aktivan na?in života. Naš se program može prilagoditi vašim osobnim potrebama dodavanjem proizvoda iz naših linija ciljane prehrane i prehrane izvana. Ovi komplementarni proizvodi zajedni?kim djelovanjem osiguravaju ?itav spektar korisnih hranjivih tvari.

rightArrowFormula 1

Osmislili su je stru?njaci nutricionisti, pa svojim uravnoteženim omjerom sastojaka predstavlja optimalan obrok. Dostupna je u ?etiri slasna okusa, predstavlja prakti?an optimalan obrok koji se lako spravlja, posebno namijenjen ljudima koji se žele osje?ati najbolje!

 • Bogata klju?nim vitaminima i mineralima, pomaže vam da zadovoljite svoju preporu?enu dnevnu koli?inu tih hranjivih tvari (Recommended Daily Allowance – RDA)
 • Sadrži manje od 220 kalorija i tako omogu?ava kontrolu unosa kalorija
 • Prirodno bogata vlaknima koja poti?u dobru probavu
 • Sadrži dobre sojine proteine:
  • Kako biste se dulje osje?ali sitima
  • Kako biste lakše održali energiju
  • Kako biste lakše održavali zdrave razine kolesterola
  • Kako biste lakše razvili miši?nu masu u okviru programa održavanja tjelesne kondicije.

U svijetu se svakoga dana konzumira više od milijun Formula1 shake napitaka!

rightArrowOsnovne karakteristike programa stani?ne prehrane herbalife:

 • Herbalife je hrana
 • nema nikakvih nuspojava
 • svi ga mogu koristiti
 • dozvoljen je od svih ministarstava zdravstva u državama u kojim je dostupan, pa tako i hrvatskog
 • ne možete se predozirati
 • STROGO poštuje zakon o etiketama

Uz to, stani?na prehrana nudi:

 1. Zdrav, prirodan i cjelovit program i na?in prehrane, namijenjen svima koji se žele osje?ati bolje i zdravo.
 2. Regulira metabolizam i vodi ga prema optimalnom stanju i funkcioniranju.
 3. Poti?e i pospješuje prirodno ?iš?enje organizma od otrova unesenih iz hrane, pi?a ili zraka.
 4. Revitalizira cijeli organizam i vodi ga optimalnom psihofizi?kom stanju - stanju zdravlja.
 5. Regulira krvni tlak, te razinu še?era i kolesterola u krvi, iako nije lijek za te bolesti.
 6. Regulira razinu soli u organizmu, zaustavlja rast masnih stanica i odstranjuje celulit.
 7. Hrani svim potrebnim sastojcima sve stanice organizma i osigurava im potrebnu životnu energiju.
 8. To nije dijeta - kao posljedica zdrave, pravilne i potpune ishrane stanica (a ne želuca) smanjuje se prevelika tjelesna težina, a pove?ava se kod pothranjenih.
 9. Pravilno i discipliniranom uporabom, tjelesna težina se prilago?ava optimalnoj.
 10. Proizvode mogu koristiti svi - djeca, odrasli, bolesni, zdravi i oni koji misle da su zdravi.
 11. Program stani?ne prehrane iscjeljuje cijeli organizam i postupno ga vodi k stanju zdravlja, a zdrav organizam ima imunitet i ne dopušta razvitak bolesti.

staristanicna_prehranarightArrowStanovništvo stari i danas u svijetu ima 700 milijuna ljudi u dobi od 60 i više godina, što predstavlja 11% svjetske populacije. I zato Formula1, jer je:

 •  
  •  
   •  
    • Prirodno bogata vlaknima, kako bi pomogla dobru probavu koja se usporava sa starenjem
    • Daje protein soje koji je dobar za srce, kako bi mogli održavati zdrave razine kolesterola u krv

rightArrowSve je ve?i stres i pritisak rokova kod ljudi koji žive užurbanim na?inom života, pa spravljanje optimalnog obroka postaje pravi izazov. I zato Formula1, jer je:

 • Izuzetno prakti?an optimalan obrok koji se lako sprema i može se uklopiti u svaki raspored
 • Dobar protein soje pomaže u održavanju energije, kako bi mogli nastaviti sa svim svojim mnogobrojnim zadacima.

stanicna_pehrana5rightArrowIstraživanja pokazuju da su ljudi sve svjesniji i sve ozbiljniji u nastojanju redovitog bavljenja tjelovježbom. I zato Formula1, jer:

 • Sadrži mnogo proteina koji omogu?ava razvijanje miši?ne mase.
 • Sadrži optimalan protein soje koji pomaže održavanju energije, tako da se možete nositi sa svojim zahtjevnim programom tjelovježbe.
 • Oko 1,6 milijardi ljudi u svijetu danas ima prekomjernu tjelesnu težinu, a njih oko 400 milijuna smatra se pretilima.
 • Prehrana se danas uglavnom sastoji od prakti?ne gotove hrane koja je prepuna masno?ama i soli, a ?esto ne sadrži esencijalne hranjive tvari, pa stoga naši odabiri hrane i pi?a nisu uvijek najzdraviji.
 • Sjedila?ki na?in života danas je uobi?ajen u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju gdje mnogi ljudi ne žive dovoljno aktivnim na?inom života.
 • Prodaja proizvoda od soje u Europi je u posljednjih pet godina pove?ana za vrtoglavih 57%.
Herbalife ve? godinama pronosi dobru prehranu po ?itavom svijetu, a naši nutricionisti?ki i medicinski stru?njaci koriste svoja bogata iskustva u naprednim nutricionisti?kim istraživanjima i razvoju. Uz stalnu predanost znanosti i inovaciji i s misijom da razvijemo najbolju kompaniju za prehranu, u naš me?unarodni Nutricionisti?ki savjetodavni odbor uklju?ujemo nove ?lanove, vode?e stru?njake koji obu?avaju o na?elima prehrane, tjelesne aktivnosti i optimalnog na?ina života, dok osiguravanje najboljim proizvodima na podru?ju nutricionizma u svakom trenutku ostaje u prvom planu.
 
 
 
 
 
 
 • Oglasi - KBK Mornar

 
 

KBK-Mornar novi ?lanci