You are here:: Prehrana Op?enito Fast food prehrana
 
 

Fast food prehrana

Fast food - brza prehrana

E-mail

FAstfoodU žurbi ste, gladni, umorni i pod stresom. Jedete "fast food" hranu jer Vam je to prakti?no, konzumirate slatkiše i me?uobroke za brzo obnavljanje snage i koristite lijekove protiv bolova, pospanosti i sveop?e nelagode. Stoga nije ?udno što se suo?avate s problemom prekomjerne težine i osje?ajem iscrpljenosti.

Posljednjih godina je utvr?eno da je prekomjerna težina naj?eš?i uzrok mnogih zdravstvenih smetnji.

Prekomjerna je težina postala ozbiljnim zdravstvenim problemom koji ne bi smio biti zanemaren ili zapostavljen.

FAstfood2Gotova hrana je blagoslov za zaposlene ljude. Skoro pa ne zahtjeva nikakvu pripremu, hrana je obi?no ukusna i doro izgleda na tanjuru, a apetit je zadovoljen. A što je s hranjivom vrijednoš?u te hrane?! Kada proizvo?a?i prerade prirodnu hranu i pretvore je u gotovu hranu upakiranu u plastiku – što zapravo dobivate?!

Rezultati istraživanja pokazuju kako prehrana bogata mastima, še?erom i kolesterolom pove?ava rizik od razvoja Alzheimerove bolesti.
- Sada smatramo kako poja?ani unos masti i kolesterola u kombinaciji s genetskim faktorima može negativno utjecati na nekoliko kemijskih supstanci u mozgu, što može pridonijeti razvoju Alzheimerove bolesti – zaklju?ila je znanstvenica u izvještaju.
Alzheimerova bolest je neizlje?iva, a ujedno je i naj?eš?i tip demencije od kojeg obolijevaju ljudi starije životne dobi. Zahva?a dijelove mozga odgovorne za mišljenje, pam?enje i jezik.

FAstfood3Kod djece koja više od ?etiri puta tjedno jedu fast food postoji pove?ani rizik od razvoja bolesti srca i krvnih žila u odrasloj dobi, pokazuje istraživanje koje je prezentirano na skupu American Heart Association. Djeca koja redovito ve?eraju izvan ku?e konzumiraju više ugljikohidrata, soli i masno?a nego djeca koja jedu kod ku?e. Djeca koja jedu brzu hranu tako?er imaju manju osjetljivost na inzulin što je rani pokazatelj dijabetesa. Da stvar bude još više zabrinjavaju?a, djeca koja ?eš?e i više jedu fast food u prosjeku popiju i do 1,5 puta više slatkih, gaziranih pi?a nego njihovi vršnjaci. Uz to se manje kre?u i provode više od ?etiri sata dnevno za ra?unalom, televizorom ili play stationom.

Otkrijte kako jesti da bi ste živjeli, a ne živjeti da bi ste jeli!

 
 
 
 
 
 
  • Oglasi - KBK Mornar

 
 

KBK-Mornar novi ?lanci