You are here:: Home
 
 

E-mail

plakat_TrogirU Subotu (15.01.2011.g.) sa po?etkom u 20 i 30h  održava se prvi kickboxing event “NIGHT OF EXECUTIONS” na podru?ju grada Trogira (dvorana Vinko Kandija Trogir), u organizaciji kickboxing kluba Sveti Ivan. Organizator  je pripremio 9 me?eva ( u disciplinama full contact, low kick i K1 style ) u cilju promocije svojih boraca i kickboxinga kao sporta op?enito.Sudjeluju borci kbk Sveti Ivan, kbk Mornar, kbk Argentin style, kbk Sveti Jure, kbk Hrvatski Dragovoljac Vodice.


Organizator najavljuje vrhunsku priredbu nakon koje sljedi after party u caffe baru “ Favorit “.
Kbk Mornar sudjeluju sa 9 borca i to redom prema rasporedu same priredbe:

 

Uvodne borbe:  Full contact -57kg, 3x2
Luka Lozo ( Mornar )  -  Ante Klepo  (Sveti Ivan)

Full contact – 67kg, 3x2
Karlo Ma?arevi? (Mornar) – Ante Zori? (Sveti Ivan)

Low kick – 71kg, 3 x 2

Mislav Stani? (Mornar) – Fabijan Stojak (Argentin style)

Glavne borgbe: Low kick, -86kg, 3x2

Vjekoslav Periši? (Mornar)-Martin Kabi? (Argentin style)

Full contact, -75kg, 3x2

Ivan Sunara ( Mornar ) – Nenad Kova?evi? ( Sveti Jure )

Low kick, - 86kg, 3x2

Ivan Tabak( Mornar ) – Mario Zednik ( Argentin style )

Full contact, -91kg, 3x2

Josip Perajica ( Mornar ) – Nato Cvitan( Hr.dragovoljac)

 

K1 style Pro, -71kg, 3x2

Vlatko Žaja ( Mornar ) – Ante ?a?i? ( SV. Ivan, Trogir )

 

K1 style Pro, -71kg, 3x2

Ivan Buljan ( Mornar ) – Ivan Beovi? ( Sv.Jure Gata )

 
 
 
 
 
 
  • Oglasi - KBK Mornar

 
 

KBK-Mornar novi ?lanci